Tjänster

Siljans Plattsättning utför alla typer av plattsättningsarbeten för mindre och större projekt.

Vi arbetar med kakel, klinker, mosaik och natursten för både väggar och golv.

Vi hjälper er gärna med en totallösning när ni vill göra en badrumsrenovering eller montera nytt kakel i köket eller om ni bara vill ha hjälp med att välja kakel eller klinker till er plattsättning.

Skiffer i fix Länsförsäkringar Falun

Siljans Plattsättning AB är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och behöriga genom PER, samt även auktoriserade genom PER

PER – Plattsättnings Entreprenörers Riksförening PER grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4000 medlemsföretag.

PER-företagen kan även välja att gå en speciell utbildning för att bli ett Auktoriserat företag. Utbildningen omfattar en grundkurs med ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö samt fortbildning i olika ämnen vartannat år.

De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

Tillsammans med Kakelföreningen bildade man 1989 det gemensamma serviceorganet Byggkeramikrådet.

PER var via Byggkeramikrådet med och skapade PER,s branschregler för våtrum, idag benämnda BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

per

Kontakta oss för alla typer av plattsättningsarbeten för mindre och större projekt.